ดูดวงวันนี้ มีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่ใช้ในการทำนาย นี่คือสามประเภทหลัก:

ดูดวงโหราศาสตร์: เป็นการใช้วันเดือนปีเกิดของบุคคลเพื่อวิเคราะห์และทำนายเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บุคคลภายใต้ราศีดูดวงจะมีลักษณะและลวดลายชีวิตที่แตกต่างกันไปตามราศีของพวกเขา

ดูดวงไพ่ทาโรต์: เป็นการใช้การ์ดทาโรต์เพื่อทำนายเหตุการณ์และสถานการณ์ในอนาคตของบุคคล ผู้ทำนายจะเรียกใช้การ์ดทาโรต์ตามแบบฉบับหนึ่งเพื่อสร้างความหมายและคำแนะนำสำหรับผู้รับบริการ

ดูดวงถามข้างเคียง: เป็นการใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอ่านลายมือ (พาลมิสท์รีดิ้ง), การใช้วัตถุที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเพื่อทำนายเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่นๆ เช่น ดูดวงฮอรอสโกป์ (Horary Astrology) ที่ใช้วันเวลาที่ถามคำถามเพื่อทำนาย หรือดูดวงระยะไกล (Astrocartography) ที่ใช้ทำนายผลกระทบของตำแหน่งดาวฤกษ์ต่อการเดินทางหรือการเคลื่อนย้ายที่อยู่

สิ่งสำคัญคือทุกประเภทของดูดวงมีเป้าหมายที่จะให้ความเข้าใจและแนวทางสำหรับการตัดสินใจ แต่ก็ควรจะใช้วิจารณญาณส่วนตัวเสมอเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้รับอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และความเชื่อของแต่ละบุคคล

ดูดวงวันนี้ ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน

ดูดวงวันนี้

ดวงคนเกิดวันจันทร์

ดวงคนเกิดวันอังคาร

ดวงคนเกิดวันพุธ

ดวงคนเกิดวันพฤหัสบดี

ดวงคนเกิดวันศุกร์

ดวงคนเกิดวันเสาร์

ดวงคนเกิดวันอาทิตย์

Vector bright glowing country flag of abstract dots. Vietnam