ดูดวงวันนี้ การดูดวงหมายถึงการใช้หลักศาสตร์และวิธีการต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และทำนายเหตุการณ์และชีวิตของบุคคลหรือกิจกรรมต่างๆ ตามการตำหนิ วันเกิด หรือตามตำแหน่งดาวเคราะห์ การดูดวงเป็นศาสตร์โบราณที่มีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมต่างๆ และมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม

การดูดวงสามารถใช้ในหลายรูปแบบ เช่น ดูดวงด้วยโหราศาสตร์ (Astrology) ซึ่งใช้การวิเคราะห์ดาวเคราะห์และตำแหน่งดาวเพื่อทำนายบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ดูดวงด้วยการวิเคราะห์รูปร่าง (Physiognomy) ซึ่งใช้การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล เช่น ลักษณะใบหน้า รูปร่าง ความสูง และอื่นๆ ในการทำนายคุณสมบัติ ลักษณะ และโอกาสในชีวิต และยังมีวิธีการดูดวงอื่นๆ เช่น ดูดวงทายเกตุ (Palmistry) ซึ่งใช้การวิเคราะห์รูปร่างของมือ เช่น เส้นรอบข้อมือ ลักษณะนิ้วมือ เพื่อทำนายเหตุการณ์ในชีวิต และดูดวงทายการรัก (Tarot) ซึ่งใช้การอ่านการ์ดทาโรต์เพื่อทำนายเหตุการณ์และความสัมพันธ์ในเรื่องรัก

ความเชื่อในการดูดวงและวิธีการต่างๆ นี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้และความเชื่อส่วนตัว สามารถมีความสัมพันธ์กับศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อที่ต่างกันไปในทุกส่วนของโลก

ดูดวงวันนี้

ดวงคนเกิดวันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์มีพลังและความเป็นไปในลักษณะต่างๆ ดูดวงวันนี้ ที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ ตามดัชนีดวงจันทร์ จะมีผลต่อบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของคนเกิดในวันจันทร์มักมีลักษณะดังนี้:

ดวงคนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันอังคารมีลักษณะและความเป็นไปในลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงอังคาร ตามดัชนีดวงอังคาร คนเกิดในวันอังคารมักมีลักษณะดังนี้:

ดวงคนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุธมีลักษณะและความเป็นไปในลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงพุธ ตามดัชนีดวงพุธ คนเกิดในวันพุธมักมีลักษณะดังนี้:

ดวงคนเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดีมีลักษณะและความเป็นไปในลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงพฤหัสบดี ตามดัชนีดวงพฤหัสบดี คนเกิดในวันพฤหัสบดีมักมีลักษณะดังนี้:

ดวงคนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์มีลักษณะและความเป็นไปในลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงศุกร์ ตามดัชนีดวงศุกร์ คนเกิดในวันศุกร์มักมีลักษณะดังนี้:

ดวงคนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์มีลักษณะและความเป็นไปในลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงเสาร์ ตามดัชนีดวงเสาร์ คนเกิดในวันเสาร์มักมีลักษณะดังนี้:

ดวงคนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์มีลักษณะและความเป็นไปในลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ ตามดัชนีดวงอาทิตย์ คนเกิดในวันอาทิตย์มักมีลักษณะดังนี้:

Vector bright glowing country flag of abstract dots. Vietnam