ดูดวงวันนี้ ดูดวงคือกระบวนการทางจิตวิทยาที่ใช้การวิเคราะห์และการตีความดูจากตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงดาวในระบบสุริยคราสเซส หรือดูจากตำแหน่งและเครื่องหมายของดวงดาวที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ที่คนเกิดขึ้นเพื่อคาดการณ์และสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะบุคคล สถานการณ์และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้น

การดูดวงมีหลายแนวทางและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้กันทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วผู้ดูดวงจะพิจารณาข้อมูลเชิงดาราศาสตร์เกี่ยวกับตำแหน่งดวงจันทร์และดวงดาวในแผนที่เกิดของคน รวมถึงตำแหน่งดาวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อทำนายและสื่อสารเกี่ยวกับดวงชะตา อาชีพ ความสำเร็จ ความรัก ความสุข และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของคนนั้น

ดูดวงวันนี้

ดวงคนเกิดวันจันทร์

ดวงคนเกิดวันอังคาร

ดวงคนเกิดวันพุธ

ดวงคนเกิดวันพฤหัสบดี

ดวงคนเกิดวันศุกร์

ดวงคนเกิดวันเสาร์

ดวงคนเกิดวันอาทิตย์

Vector bright glowing country flag of abstract dots. Vietnam